Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /home/hoabinh1/public_html/hoabinhfurniture.com/wp-includes/functions.php on line 4192
TABLE SET DESIGN - ABC EN - Hoa Binh Furniture

Search by typing

TABLE SET DESIGN – ABC EN

Giới thiệu về sản phầm Hoà Bình,
Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn từ những năm 1500, khi một họa sĩ vô danh ghép nhiều đoạn văn bản với nhau để tạo thành một bản mẫu văn bản.

  • Size

    11D – 11R – 11C

  • Weight

    50kg

  • Color

    Gỗ oak, sơn bóng, veneer