Search by typing

http://hoabinhfurniture.com/wp-content/uploads/2017/02/chat-luong-banner.jpg

Tiêu chuẩn
và chứng nhận

“Thời gian qua, Hoà Bình đã từng bước khẳng định uy tín chất lượng qua các sản phẩm đạt tiêu chuẩn và được người tiêu dùng tin tưởng.”

Với các chứng chỉ đạt được này, Hoà Bình đã khẳng định được uy tín chất lượng sản phẩm và có những tấm vé thông hành quan trọng chinh phục những thị trường khó tính và khắt khe nhất trên thế giới.