Search by typing

http://hoabinhfurniture.com/wp-content/uploads/2017/02/company-banner.jpg

“Với các thế mạnh này sẽ là lực đẩy cho Hoà Bình phát triển thị trường, tăng năng lực cạnh tranh và phát triển thương hiệu lớn mạnh”

Diện tích Nhà máy Hoà Bình

85.000m2

 • Bao gồm:
 • 7 Khu nhà xưởng.
 • 4 Kho nguyên vật liệu.
 • 1 Nhà ăn tập thể.

Trang thiết bị

Máy CNC, máy cắt nhiều lưỡi, Máy Ripsaw, CNC 2 bàn, Máy lọng CNC, Máy khoan mộng, Máy nhám băng, Máy Phay, Máy bào 4 mặt

Cán bộ
Công nhân viên

Việc đào tạo thợ có tay nghề là tiêu chí đầu tiên trong việc xây dựng vững mạnh Hoà bình nhằm giới thiệu các sản phẩm có chất lượng đến thị trường trong nước và quốc tế.

Đội ngũ thợ chia ra thợ lành nghề và thợ phụ:

 • Thợ điều hành máy
 • Thợ cưa
 • Thợ chà nhám
 • Thợ sắt
 • Thơ hàn
 • Thợ sơn
 • Thợ dây chuyền và thành phẩm
 • Quản lý kho
 • Tài xế xe vận chuyển

Đội ngũ điều hành công ty nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực gia công, quản lý và tài chính là một trong những yếu tố giúp cho Hoà Bình phát triển và không ngừng mở rộng.

Cán bộ
Công nhân viên

Đội ngũ điều hành công ty nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực gia công, quản lý và tài chính là một trong những yếu tố giúp cho Hoà Bình phát triển và không ngừng mở rộng.

Việc đào tạo thợ có tay nghề là tiêu chí đầu tiên trong việc xây dựng vững mạnh Hoà bình nhằm giới thiệu các sản phẩm có chất lượng đến thị trường trong nước và quốc tế.

Đội ngũ thợ chia ra thợ lành nghề và thợ phụ:

 • Thợ điều hành máy
 • Thợ cưa
 • Thợ chà nhám
 • Thợ sắt
 • Thơ hàn
 • Thợ sơn
 • Thợ dây chuyền và thành phẩm
 • Quản lý kho
 • Tài xế xe vận chuyển