Search by typing

TABLE SET DESIGN – ABC 2

Giới thiệu về sản phầm Hoà Bình,
Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn từ những năm 1500, khi một họa sĩ vô danh ghép nhiều đoạn văn bản với nhau để tạo thành một bản mẫu văn bản.

  • Size

    11D – 11R – 11C

  • Detail

    50kg

  • Color

    Gỗ oak, sơn bóng, veneer